انجمن بام سبز ایران

menusearch
igra.ir

روز جهانی بام سبز - 2020

روز جهانی بام سبز - 2020
گرامی داشت روز جهانی بام سبز همه ساله در تاریخ 6th June انجام می شود.
ادامه مطلب

کنفرانس جهانی بام سبز - لهستان 2019

کنفرانس جهانی بام سبز - لهستان 2019
کنفرانس جهانی بام سبز در تاریخ 19 سپتامبر 2019 برابر با 28 شهریور 1398 با حضور مهندسان و محققان برجسته دنیا در شهر wroclaw – لهستان برگزار شد. این کنفرانس و گردهمائی هر ساله در یک کشور برگزار می گردد.
آقای مهندس اصلان جنوبی نماینده ایران و عضو هیات مدیره و همچنین به عنوان یکی از سخنرانان اصلی در این کنفرانس می باشند که مقاله ای با عنوان : ترکیب فضای باز با فضای سبز عمودی در کلان پروژه ها را ارائه کرده اند.
ادامه مطلب

کنگره جهانی بام سبز - هندوستان 2018

کنگره جهانی بام سبز - هندوستان 2018
کنفرانس جهانی بام سبز در تاریخ 4 جون 2018 برابر با 14 خردادماه 1397 با حضور دانشمندان و مهندسان برجسته دنیا در شهر بنگلور – هندوستان برگزار می گردد .
این کنفرانس و گردهمائی سالانه هر ساله در یک کشور برگزار می گردد. آقای مهندس اصلان جنوبی تنها نماینده ایران در این کنفرانس و عضو هیات مدیره می باشند که یکی از سخنرانان اصلی در این کنفرانتس هستند.
ادامه مطلب

کنفرانس سالانه انجمن جهانی بام سبز- برلین 2017

کنفرانس سالانه انجمن جهانی بام سبز- برلین 2017
The World Green Infrastructure Congress is a multi-day event concerning the greening of buildings (greening of roofs, façades and indoor areas) with the associated accompanying topics (e. g. urban climate, rainwater management, sustainability). At the end of the congress, there is the possibility to participate in excursions to special green roofs and façades in Berlin.
ادامه مطلب

روز جهانی بام سبز - 2020

گرامی داشت روز جهانی بام سبز همه ساله در تاریخ 6th June انجام می شود.
ادامه مطلب

کنفرانس جهانی بام سبز - لهستان 2019

کنفرانس جهانی بام سبز در تاریخ 19 سپتامبر 2019 برابر با 28 شهریور 1398 با حضور مهندسان و محققان برجسته دنیا در شهر wroclaw – لهستان برگزار شد. این کنفرانس و گردهمائی هر ساله در یک کشور برگزار می گردد.
آقای مهندس اصلان جنوبی نماینده ایران و عضو هیات مدیره و همچنین به عنوان یکی از سخنرانان اصلی در این کنفرانس می باشند که مقاله ای با عنوان : ترکیب فضای باز با فضای سبز عمودی در کلان پروژه ها را ارائه کرده اند.
ادامه مطلب

پنجمین کنفرانس جهانی بام سبز IGRA - کویت 2018

پنجمین کنفرانس جهانی بام سبز IGRA با هدف بررسی چالش های احداث بام سبز در اقلیم های خشک در شهر کویت برگزار می گردد . این کنفرانس در تاریخ 17 فوریه 2018 برابر با 28 بهمن ماه 1396 به مدت دو روز در شهر کویت برگزار می گردد.
ادامه مطلب

کنگره جهانی بام سبز - هندوستان 2018

کنفرانس جهانی بام سبز در تاریخ 4 جون 2018 برابر با 14 خردادماه 1397 با حضور دانشمندان و مهندسان برجسته دنیا در شهر بنگلور – هندوستان برگزار می گردد .
این کنفرانس و گردهمائی سالانه هر ساله در یک کشور برگزار می گردد. آقای مهندس اصلان جنوبی تنها نماینده ایران در این کنفرانس و عضو هیات مدیره می باشند که یکی از سخنرانان اصلی در این کنفرانتس هستند.
ادامه مطلب

نظر شما

مطالب بام سبز بسیار مفید بودند.
ادامه مطلب