انجمن جهانی بام سبز

menusearch
igra.ir
جستجو
(1)
(0)
انجمن جهانی بام سبز


روئسای چندین سازمان بین المللی در زمینه بام سبز برای اولین بار در سازمان بین المللی فن اوری ساختمان سبز در شیکاگو در سال 2003 جمع و موضوع بام سبزرا به صورت جهانی مورد بحث قرار دادند . این جلساتدر سالهای بعد نیز ادامه داشت تا اینکه در سال 2007 اولین جلسه رسمی سراسری به ریاست مانفرد کوهلر و عضو فعال آن استیون پک برگزار گردید.
شش سازمان از هفت کشور در هیاتمدیره به عنوان اعضای مؤسس انجمن جهانی بام سبز انتخاب شدند. یکی از اهداف این سازمان همکاری برای جهان سبزتر و پایدارتر برای مقابله با اثرات تغییراتاب و هوایی است. پاییز سال 2009 در جلسه هیات مدیره واقع در تورنتو عنوان world green infrastructure network شبکه زیرساخت های سبز جهانی به دلیل اینکه پشت بام های سبز یکی از نمادهای مهم سازمان است تصویب رسید.
در حال حاضر این انجمن دارای 12 عضو اصلی هیات مدیره از سراسر دنیا می باشد که مهندس اصلان جنوبی تنها نماینده ایران در این انجمن و یکی از اعضای فعال و اصلی هیات مدیره می باشند.
از سال 2008 تاکنون هر ساله این انجمن در یکی از کشورها برگزار می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانی به سایت : https://worldgreeninfrastructurenetwork.org مراجعه نمایید.