معرفی کتاب

menusearch
igra.ir
جستجو
(0)
(0)
معرفی کتاب


کتاب سنگاپور شهر باغ های عمودی چاپ 2013 یکی از برترین کتابها در خصوص بام سبز و دیوار سبز می باشد که علاقمندان به این حرفه می توانند از این کتاب ایده های بسیاری بگیرند.
این کتاب به بررسی پروژه های بسیار زیبای بام سبز و دیوار سبز در شهر سنگاپور پرداخته است.
سنگاپور شهر باغ های عمودی، فعالیت های سبز و تلاش های سنگاپور در ساخت و سازهای سبز و پروفیل های پروژه های انتخاب شده در شهر را نشان می دهد که نشان دهنده نوآوری، خلاقیت و جسارت است تا ایده های جدید را امتحان کند. این کتاب همچنین ایجاد زیرساختارهای سبز را در منظر زیست محیطی بررسی می کند .
لازم به ذکر است نویسنده این کتاب آقای Tan Puay Yokمی باشند

دوستان عزیز می توانید برای تهیه این کتاب بهاینجا مراجعه نمائید.
مجمع جهانی ساختمانهای بلند و زیستگاه های شهری CTBUH یکی از مشهورترین و فعالترین مجامع دنیا در زمینه ساختمانهای بلندمرتبه می باشد که یکی از مروجان گسترش دیوار سبز در ارتفاع می باشد.
نویسندگان این کتاب : Antony wood, Payam Bahrami, Daniel Safarik می باشند.

دوستان عزیز می توانید برای تهیه این کتاب به اینجا مراجعه نمائید.

 

 
این کتاب در سال 2016 به چاپ رسیده است.
نویسنده کتاب ویرایش شده توسط 

دوستان عزیز می توانید برای تهیه این کتاب به اینجا مراجعه نمائید.

 

 

این کتاب در سال 2013 در پورتلند امریکا به چاپ رسیده است.

نویسندگان این کتاب :  و و    می باشند.

 

دوستان عزیز می توانید برای تهیه این کتاب به اینجا مراجعه نمائید.


 

 

این کتاب در سال 2016 به چاپ رسیده است.

نویسنده این کتاب :  است.

 

دوستان عزیز می توانید برای تهیه این کتاب به اینجا مراجعه نمائید.