معرفی کتاب

menusearch
igra.ir
(0)
(0)
معرفی کتاب


کتاب سنگاپور شهر باغ های عمودی چاپ 2013 یکی از برترین کتابها در خصوص بام سبز و دیوار سبز می باشد که علاقمندان به این حرفه می توانند از این کتاب ایده های بسیاری بگیرند.
این کتاب به بررسی پروژه های بسیار زیبای بام سبز و دیوار سبز در شهر سنگاپور پرداخته است.
سنگاپور شهر باغ های عمودی، فعالیت های سبز و تلاش های سنگاپور در ساخت و سازهای سبز و پروفیل های پروژه های انتخاب شده در شهر را نشان می دهد که نشان دهنده نوآوری، خلاقیت و جسارت است تا ایده های جدید را امتحان کند. این کتاب همچنین ایجاد زیرساختارهای سبز را در منظر زیست محیطی بررسی می کند .
لازم به ذکر است نویسنده این کتاب آقای  Tan Puay Yokمی باشند

دوستان عزیز می توانید برای تهیه این کتاب بهاینجا مراجعه نمائید.
 مجمع جهانی ساختمانهای بلند و زیستگاه های شهری CTBUH یکی از مشهورترین و فعالترین مجامع دنیا در زمینه ساختمانهای بلندمرتبه می باشد که یکی  از مروجان گسترش دیوار سبز در ارتفاع می باشد.
نویسندگان این کتاب : Antony wood, Payam Bahrami, Daniel Safarik می باشند.

دوستان عزیز می توانید برای تهیه این کتاب به اینجا مراجعه نمائید.