درباره ما

menusearch
igra.ir
جستجو
(0)
(0)
درباره ما

انجمن بام سبز ایران (Iranian Green Roof Association)، از سال 1391 تاکنون، بر گسترش و نشر و تولید دانش به کارگیری زیرساخت های سبز، خصوصا بام سبز، دیوار سبز و مزرعه بام تمرکز دارد و در راستای دستیابی به این امر، اقداماتی از قبیل تولید دانش در قالب تالیف و ارائه مقالات در زمینه زیرساخت های سبز و سخنرانی های علمی در محافل علمی و کنفرانس های بین المللی زیرساخت های سبز که همه ساله در کشور های مختلف جهان برگزار می شود، خصوصا کنفرانس های انجمن جهانی زیرساخت سبز ، و همچنین آموزش دانش روز بام سبز از طریق برگزاری کلاس ها و وبینارهای مختلف در این زمینه ، انجام میدهد.

شایان ذکر است که مدیر عامل انجمن بام سبز ایران، دکتر اصلان جنوبی، عضو رسمی هیئت مدیره انجمن جهانی زیر ساخت سبز است و با انجمن مذکور در راستای اهداف انجمن بام سبز ایران همکاری مداوم و مستمر دارد.

از جمله فعالیت هایی که ایشان در زمینه کمک به ارتقاء دانش و فرهنگ بکارگیری زیر ساخت و فضای سبز در طراحی های شهری انجام داده اند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تألیف و ارائه ی بالغ بر 8 مقاله علمی در کنفرانس های بین المللی

- نظارت و سرپرستی بالغ بر 150 پروژه بام سبز در ایران

- سخنرانی های علمی مستمر در محافل علمی معتبر

- شرکت در دوره های بین المللی و معتبر جهانی زیر ساخت های سبز در کشورهای چون کانادا، آمریکا و استرالیا

- تألیف ضوابط و مقررات بام سبز شیراز