برج The 8850 Sunset Boulevard - آمریکا

menusearch
igra.ir
سه شنبه یازدهم شهریور ۹۹
(1)
(0)
برج The 8850 Sunset Boulevard - آمریکا

پروژه :

برج The 8850 Sunset Boulevard


توسط شرکت معماری:

Morphosis


در کشور :

 West Hollywood,California

 پروژه برج The 8850 Sunset Boulevard
پروژه برج The 8850 Sunset Boulevard
 پروژه برج The 8850 Sunset Boulevard
پروژه برج The 8850 Sunset Boulevard
 پروژه برج The 8850 Sunset Boulevard
پروژه برج The 8850 Sunset Boulevard
 پروژه برج The 8850 Sunset Boulevard
پروژه برج The 8850 Sunset Boulevard